CZ / EN

Malba zvukem využívá dynamické světelné linky na tvorbu černobílých obrazů.(mechanismus na zdroj světla využívá princip osciloskopu, "laser, zrcátka, osa X,Y")

Jde o hru tónů, souzvuků na el. basskytaru a změný hlasitosti zvuku, nebo změny polohy snímačů na basskytaře.

Každý tón má svůj elipsovitý tvar, při kombinaci tónů dochází k vytvoření komplexnějších těles. Tohoto zobrazení jsem využil k tvorbě, instalace spočívala ve vystaveí 10 formátů a úplném odtržením od zvuku, tedy počátku jeho vzniku.

Časový záznám se zde dostává do jednoho momentu, kdy expozice fotografického záznamu je hlavní složkou.

Parametry:

— formát B1

— ručně vyvolaný fotografický papír