CZ / EN

Tato instalace vytváří Lissajuovy křivky, pomoci elektromagnetické cívky, která je napájená audio signálem, tento signál jde z mikrofonu, který snímá tuto místnost a dění v ní. Elektromagnetické pole vibruje se strunou, na které je umístěno zrcátko odrážející laserový paprsek, struny jsou dvě a vytvářejí osu X, Y.