CZ / EN

Kříže horizonty a linie — 2018

V této instalaci jsem využil základní vyměřovací prametry, abych stanovil hranice, které udává směr natažení struny. Je využita délka, šiřka, výška a diagonála. Nataženo je šest strun tvořící tři kříže, které vytváří osu X; Y, na strunách jsou upevněná zrcátka, tyto zrcátka odráží laser. Struny a směry laseru využívají a navazují na parametry místnosti. Rozkmitaný paprsek vykresluje lissajosovi obrazce. Struny jsou rozezněny navlhčenou rukou.

Parametry a materiál — ocelové struny 4,5 - 12m

            dřevěné akustické skříňky

            Akustické skříňky (různe druhy dřeva)

             8 laserů (RGB)