li:asfbasf""Dasd Adamaevo
CZ / EN

Frekvenční obtisk — 2018

Instalace pracuje s přenesením stavebních prvků a rozměrů místností do vizuální a akustické podoby. Rozdělení jednotlivých intervalů mistností pomoci strun, vymezují průchod instalací a zároveň je od nich odražen laserový paprsek, který ukazuje směr cesty za pomoci vykreslováním frekvence na principu osy X, Y.

Parametry a materiál — 34 ocelových strun, 5 - 20m, Akustické skříňky (různe druhy dřeva), 8 laserů (RGB)